ok
2019 előző hónap november következő hónap
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

A RITMUSDEPO FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

 

A RitmusDepo alapelve: a RitmusDepo portálon nem szabad olyat (közzé) tenni, amit a valós életben sem szabad.

 

A RitmusDepo tiszteletben tartja a szólás, a véleménynyilvánítás valamint a sajtó szabadságát és ügyel arra, hogy a Honlapon megjelenő tartalom megfeleljen a jogszabályi előírásoknak és a jó ízlés szabályainak.

 

Figyelem! A szabályzat el nem olvasása, nem ismerete nem mentesít a felelősség alól!

 

Az RitmusDepo – továbbiakban Üzemeltető - nem vállal felelősséget, és nem vonható érte felelősségre az alábbi pontokban:

 • az oldalán elhelyezett apróhirdetések és egyéb tartalom helyességéért vagy valóságtartalmáért;
 • a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
 • a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Regisztráció

A RitmusDepo egyes szolgáltatásaihoz való hozzáférés csak regisztráció ellenében vehető igénybe. Az ingyenes regisztráció kizárólag magánszemélyek számára engedélyezett, és nem kereskedelmi céllal beszerzett vagy beszerzendő árukról szóló adás-vételi hirdetés megjelentetését engedélyezi. Azon Felhasználók, akik kereskedelmi tevékenységüket vagy szolgáltatásaikat szeretnék reklámozni, éves regisztrációs díj ellenében tehetik mindezt. A kereskedői fiók előnyeiről, és szabályairól a Kereskedői fiók leírásában olvashat.

Az Üzemeltető tulajdonát képező portálon való regisztrációkor a felhasználók - bizonyos megkötésekkel - olyan azonosító nevet - nick - választhatnak maguknak, amilyet szeretnének. A későbbiekben ez a név fogja a Felhasználót azonosítani a portál egyes alkalmazásaiban, illetve szolgáltatásaiban, tehát körültekintéssel válasszon.

 1. Ezek alól elsődlegesen kivételt képeznek: ritmusdepo, RitmusDepo, moderátor, admin, szerkesztőség elnevezések, illetve ezek különböző számozásokkal, illetve egyéb megjelölésekkel létrehozott változatai,
 2. védett név, elnevezés,
 3. ortárs vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember neve, művész- vagy beceneve,
 4. más jogos és méltányolható érdekeit sértő név, elnevezés,
 5. obszcén vagy trágár kifejezés,
 6. rasszista, mások lelkiismereti-, vallási-, nemzeti-, nemzetiségi hovatartozását gyalázó vagy sértő kifejezés,
 7. burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezés,
 8. az üzemeltető adatbázisában már létező vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító azonosító.

Tartalom

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az apróhirdetések, fórumbejegyzések és egyéb az Üzemeltető oldalain elhelyezett tartalmak törlésére az alábbi esetekben:

 1. ellenkezik a RitmusDepo szabályzatával,
 2. megtévesztő információt tartalmazó hirdetés vagy egyéb tartalom,
 3. illegális tartalmakat tartalmazó hirdetések:

  - olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása, birtoklása vagy forgalmazása, jogszabályba ütközik,
  - olyan szolgáltatás reklámozása, amely jogszabályba ütközik (mobil telefon függetlenítés, jogvédett termékek másolása….),
  - hamis vagy hamisított termékek (pl. hamis márkajelzéssel ellátott termék),
  - bűncselekményből származó termékek,
  - törvénysértésre való buzdítás, közösség elleni izgatás, félelemérzet keltés; pornográf, szexuális szolgáltatás hirdetése
  - minden olyan apróhirdetés és egyéb tartalom ami a valós életben is jogszabályba ütközik

 4. szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
 5. szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért,
 6. ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelő formátumú, vagy nyilvánvalóan a hirdetési díj kikerülésére, kijátszására alkalmas,
 7. apróhirdetés esetén indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz,
 8. megítélésünk szerint árthat a RitmusDepo portálnak, üzleti partnereinknek vagy szolgáltatásaink felhasználóinak
 9. más Internetes ajánlatokat reklámozó bejegyzések,
 10. más nevében feladott, rosszindulatú, lejárató hirdetés,

Az Üzemeltető jogában áll, de nem tartozik felelősségi körébe, hogy a fenti előírásokba ütköző tartalmat törölje, illetve, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajtson végre, valamint a hirdetések kategória megjelölését módosítsa

 

Az Üzemeltető által megbízott személyeknek (Adminisztrátorok, Moderátorok) joguk van a fenti szabályok megsértőit korlátozni a Felhasználói jogokban. Az eltiltást azonban - eltekintve az extrém esetektől - figyelmeztetés előzi meg, és csak azután alkalmazza a szankciókat.

 

Az Üzemeltetőnek, és megbízottjainak joga van adminisztrációs célokból betekinteni a felhasználók adataiba, adott esetben utána járni a felhasználó IP-címének, hogy zároltassa a címet vagy a szolgáltatót.

 

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

 

Az Üzemeltető szolgáltatásait a Felhasználó a saját felelősségére használja. A Felhasználó teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy az általa közzétett tartalom nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait továbbá más harmadik személynek nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga, mely a tartalom közzétételét megakadályozza vagy korlátozza vagy ezen jogok jogosultjainak törvényes jogait és érdekeit sérti.

 

E jogok megsértése miatt kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A látogató objektív felelősséggel tartozik az Üzemeltetővel szemben és köteles megtéríteni az Üzemeltető teljes kárát, mely őt abból éri, hogy a látogató fenti kötelezettségét nem tartotta be.

 

Az apróhirdetési szolgáltatás használatával a feladó által 3. személynek okozott károkozás, illetve a feladott hirdetéssel összefüggően megvalósított bűncselekmény esetén az oldal üzemeltetője minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak. A hirdetést feladó felhasználó számítógépének IP-címe naplózásra kerül. Ezt az adatot kizárólag bűncselekmény esetén bizonyítékként az eljáró hatóságnak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából adja ki, illetve használja fel.

 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokat a későbbiekben akár fizetős szolgáltatásnak minősít át vagy azt újra ingyenessé tesz. A korábban igénybe vett ingyenes szolgáltatásokért visszamenőleg nem kér díjtérítést.

 

Az RitmusDepo megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai és egyéb megoldások, a RitmusDepo által használt logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a hatályos jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden jog az RitmusDepo-t és üzemeltetőjét illeti.

 

Az Üzemeltető által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás az Üzemeltető kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

Adatvédelem
Tisztelt Látogatónk! Mikor Ön a RitmusDepo portál szolgáltatásait igénybe veszi, egyúttal saját adatait is átadja részünkre. Ennek egy része automatikusan (IP cím, böngésző típus), más része pedig az Ön hozzájárulásával (regisztrációs adatlap kitöltése) kerül birtokunkba. Az Ön személyes adatait a Portál üzemeltetői törvényesen és tisztességesen kezelik, a hatályos jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan szabályait követve. Ennek érdekében arra törekszünk, hogy ne csak általánosságban, hanem az egyes szolgáltatásainkkal kapcsolatban részletesen is tájékoztassuk Önt adatai sorsáról, ismerje meg adatkezelési elveinket, és ahol lehet, legyen választási lehetősége adatainak kezelését illetően.

 

Adatvédelmi irányelvek
A RitmusDepo portál - személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog alapján - a felhasználók adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli, tárolási módszernél szem előtt tartja. Ez alapján mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

 

Személyes adat minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó közvetve, vagy közvetlenül azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím.

 

Az Üzemeltető nem ad át jogosulatlan harmadik félnek olyan információt - a Felhasználó belegyezése nélkül -, amiből a Felhasználó személyazonossága hitelt érdemlően helyreállítható. A Felhasználók adatait minden esetben megőrizzük, és mindent megteszünk az adatok biztonságának érdekében. Felhasználóink személyi adatait nem fenyegeti veszély az oldalak megtekintésekor.

 

Az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételéhez és az elérhetőségek megtekintéséhez regisztrációra van szükség. Látogatóink, alkalmazásaink felhasználói a regisztrációkor önként adják adataikat. Ilyenkor mindig jelezzük publikus lesz-e az adott információ, illetve csak belső felhasználásra kerül sor. Amennyiben publikus az információ nem vállalunk érte felelősséget, hogy más ezzel nem él vissza, vagy nem használja fel saját érdekében az adatokat. Kérjük látogatóinkat a publikus adatokat kellő körültekintéssel adják meg! A regisztráció során a RitmusDepo az alábbi személyes adatokat kéri megadni: név, e-mail cím. A felhasználó saját adatait minden esetben módosíthatja. Az adatokhoz csak az Üzemeltető által feljogosított személyek férhetnek hozzá.

 

APRÓ SZABÁLYZAT

 

ÁLALÁBAN
A RitmusDepo lehetőséget nyújt minden regisztrált felhasználójának, hogy a www.ritmusdepo.hu oldalon apróhirdetéseit elhelyezze. Ez magánszemélyek számára ingyenes, kereskedők számára csak és kizárólag díj megfizetése ellenében lehetséges.

 

Az oldal üzemeltetőjének jogában áll előzetes felszólítás, indoklás nélkül törölni bármiféle hirdetést, hozzászólást, véleménynyilvánítást, továbbá bárkitől megvonható az apróhirdetés feladásának jogosultsága. Az esetleges következményekért az üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal.

 

A szabályok nem ismerete nem mentesít a következmények alól! Annak, aki a RitmusDepo Apró rovatának szabályait megsérti regisztrációját vagy az Apró feladásának jogosultságát ideiglenesen, vagy véglegesen megszüntetjük, a felhasználói fiókja tiltás alá kerül és/vagy azonnal megszűnik. A szabálysértésekért járó büntetés nem feltétlenül ebben a sorrendben történik.

 

MAGÁNSZEMÉLYEK
Magánszemély alatt értendő az a természetes személy, aki a saját tulajdonában lévő hangszert, hangszer alkatrészt, vagy bármilyen más terméket szeretne áruba bocsátani, az eladás célja nem a haszonszerzés.

 

Minden felhasználó 5 darab hirdetést adhat fel ingyenesen. Minden egyes hirdetéshez 1 darab kép tölthető fel. Hirdetésenként egynél több kép feltöltésére csak kreditek vásárlásával van lehetőség.. Több kép feltöltésekor érdemes különböző szögből fotózni egy hangszert, vagy csoportos hirdetésnél több termék fotóját csatolni. A fotók ne legyenek nagyobbak mint 1000 pixel. Formátumuk JPEG legyen és nevükben ne szerepeljen különleges karakter, ékezet, nagybetű.

 

Kerülendő egy termék többszöri feltöltése! A hirdetés feltöltése után érdemes ellenőrizni az „adatlapom” menüpont alatt, hogy szerepel-e már egyszer ez a termék. A duplikációk törlésre kerülnek.

 

Az ár mező kitöltése nem kötelező. Fontos, hogy az ár beírásánál nem lehet használni sem pontot, sem vesszőt, sem más karaktereket.

 

Jó tanács: a fényképes hirdetések sokkal jobban vonzzák a tekintetet. Ha részletes a leírás, és több fénykép is szerepel, nagyobb a vásárlás esélye.

 

KERESKEDŐK (HAMAROSAN)
Kereskedő az a természetes személy, cég vagy annak megbízottja, aki kereskedelmi tevékenységet folytat, és az eladás célja a haszonszerzés.

 

A kereskedői fiók létrehozása 12000 Ft + áfa éves regisztrációs díj ellenében vehető igénybe. Ha az összeg befizetése megtörtént, akkor a felhasználó a Zenészek menüpont Üzletek vagy Iskolák részébe is felkerül a befizetéstől számított 1 év időtartamig. A regisztrációs díjat befizetve a kereskedőknek lehetősége nyílik arra, hogy az oldalon apró hirdetéseket is elhelyezzen, de ehhez további kreditek vásárlása szükséges.

 

Figyelmeztetés: aki magánszemélyként hirdet, de azt kereskedelmi céllal teszi (közzétéve például honlapja elérhetőségét, és/vagy utalva más termékekre stb), a felhasználói fiók törlését vonja maga után.

Magánszemély alatt értendő az a természetes személy, aki a saját tulajdonában lévő hangszert, hangszer alkatrészt, vagy bármilyen más terméket szeretne áruba bocsátani, és az eladás célja nem a haszonszerzés.

 

KREDITEK ÁRA (HAMAROSAN)
Apróhirdetés ára kereskedőnek - 2 kredit
Apróhirdetés kiemelés ára kereskedőknek - 3 kredit
Apróhirdetés napi frissítés ára kereskedőknek - 2 kredit
Apróhirdetés extra kép ára kereskedőknek - 1 kredit

 

CSOMAGOK (HAMAROSAN)
Krediteket a következő négy csomagban lehet vásárolni:
• Depo Basic - 3000 Ft - 10 kredit (1 hirdetés ára: 600 Ft)
• Depo Normal - 4000 Ft - 15 kredit (1 hirdetés ára: 533 Ft)
• Depo Extra - 6000 Ft - 27 kredit (1 hirdetés ára: 475 Ft)
• Depo Addict - 10000 Ft - 50 kredit (1 hirdetés ára 420 Ft)
Az árak az áfát tartalmazzák.


ELFOGADOTT KÁRTYA TÍPUSOK
• Visa Classic (dombornyomott)
• MasterCard (dombornyomott)
• American Express kártyák (Magyarországon kizárólagos joggal)
• Kibocsátótól függően Visa Electron (nem dombornyomott) – ezen kártyák esetében a kibocsátó határozza meg a kártya internetes használatát, amennyiben engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.
• Kizárólag az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott Maestro kártyák